مدیریت

مدیر

مریم محرابی

معاون اجرایی

زهره مقصودی ، مدینه عسگری

معاون پرورشی

سیده سمیه میرشریف

معاون آموزشی

فهیمه لهراسبی ، سیده زهرا موسوی

معرفی دبیران

گروه آزمایشگاه

فریده فرخنده

گروه آزمایشگاه

سیمین فتحی

گروه آزمایشگاه

زهرا سپه وند

گروه سلامت و بهداشت

نرگس ثابتی

گروه سلامت و بهداشت

مریم ملایی

گروه سلامت و بهداشت

اعظم احمدی

گروه ریاضی
سهیلا تیموری
گروه ریاضی
فاطمه نادری زاده
گروه ریاضی
طاهره گرئی
گروه ریاضی
لیلا علی اصغر پور
گروه ریاضی
عادله عدل
گروه آمادگی دفاعی

نرگس توسلی

گروه آمادگی دفاعی

ام لیلا میرزایی

گروه آمادگی دفاعی

نحله احسن نیا

گروه تفکر و سواد رسانه ای
زهره مقصودی
گروه تفکر و سواد رسانه ای
فریده فرخنده
گروه تفکر و سواد رسانه ای
نرگس ثابتی
گروه تفکر و سواد رسانه ای
نرگس توسلی
گروه تفکر و سواد رسانه ای
معصومه کرمی
گروه جامعه شناسی

صغری مرتضوی

گروه جامعه شناسی

فاطمه جعفری

گروه زبان انگلیسی

معصومه امینی فر

گروه زبان انگلیسی

مریم فرزانی فر

گروه انسان و محیط زیست

خانم نحله احسن نیا

گروه دینی

معصومه هاشم نیا

گروه دینی

سیده فاطمه موسوی

گروه دینی

اعظم احمدی

گروه عربی

لیلا محمدی نیا

گروه عربی

گلرخ کسائیان

گروه عربی

خاطره فروزان

گروه فلسفه و منطق

اعظم احمدی

گروه روانشناسی

فاطمه جعفری

گروه ادبیات

معصومه کرمی

گروه ادبیات

فریبا نعمتی

گروه ادبیات

لاله سرلک

گروه تاریخ

ثریا قدک ساز

گروه تاریخ

فاطمه جعفری

گروه جغرافیا

راحله پورعلی

گروه جغرافیا

معصومه باقرسرخی

گروه هنر

سهیلا تیموری

گروه هنر

لیلا علی اصغر پور

گروه هنر

طاهره گرئی

گروه زمین شناسی

معصومه باقرسرخی

گروه زیست شناسی

مریم ملایی

گروه زیست شناسی

نحله احسن نیا

گروه فیزیک

زهرا سپه وند

گروه فیزیک

بهنوش کاکاوند

گروه فیزیک

سیمین فتحی

گروه شیمی

نرگس ثابتی

گروه شیمی

فریده فرخنده

گروه مدیریت خانواده

صغری مرتضوی

گروه مدیریت خانواده

فهیمه لهراسبی

گروه مدیریت خانواده

اعظم احمدی

گروه تربیت بدنی

رها قهرمانی

گروه تربیت بدنی

سرکار خانم مرادی

گروه اقتصاد

نحله احسن نیا

گروه اقتصاد

فاطمه جعفری

گروه مطالعات فرهنگی

فاطمه جعفری

مشاوره

مشاوره

نیلوفر امجدی